कृषी विज्ञान केंद्र, तोंडापुर च्या  विद्यमाने “कृषि विज्ञान  मंडळा” ची स्थापना करावयाची आहे. त्यासाठी गावातील सर्व इच्छुक ( २० किंवा जास्त) शेतक-यांनी एकत्र येवून आपले शेती आणि ओळखी संबधी सर्व कागदपत्रे घेवून तसेच सर्वांचे मोबाईल क्रमांकाची यादी घेवून के.वी.के. तोंडापूर , (वारंगा फाटा) येवून प्रत्यक्ष भेटावे. एका गावात एकच  मंडळContinue Reading

Name Number Village Taluka District Speciality Chandrakant Kulkarni 9422576594 Dongarkada kalamnuri Hingoli Ripening Chamber Nagesh Khandre 7588154737 Dongarkada Gawande Begadrao 9096687282 Dongarkada Progressive farmer Deshmukh Pimaplgaon Green House Narwade Sulochna 9527911358 Yehlegaon kalamnuri Hingoli Dall Mill Shivajirao Suryawanshi 9421459603 Ghoda kalamnuri Hingoli Vermy Composting, Dairy Pradip Gambhire Patil 9420175393 JalaldhabaContinue Reading