Welcome to KVK Hingoli

Welcome to KVK Hingoli

Welcome to KVK Hingoli

Welcome to KVK Hingoli

Welcome to KVK Hingoli

Welcome to KVK Hingoli

Welcome to KVK Hingoli

Welcome to KVK Hingoli

Welcome to KVK Hingoli

Welcome to KVK Hingoli

 

नवीन शेतकरी मंडळा ची स्थापना

कृषी विज्ञान केंद्र आणि नाबार्ड यांच्या संयुक्त विद्यमाने नाबार्ड च्या नियम प्रमाणे शेतकरी मंडळा ची स्थपना करावयाची आहे. त्यासाठी गावातील सर्व इच्छुक ( २० किंवा जास्त) शेतक-यांनी एकत्र येवून आपले शेती आणि ओळखी संबधी सर्व कागदपत्रे घेवून तसेच सर्वांचे मोबाईल क्रमांकाची यादी घेवून के.वी.के. तोंडापूर , (वारंगा फाटा) येवून प्रत्यक्ष भेटावे. एका गावात एकाच शेतकरी मंडळ स्थापना करता येते. त्यामुळे ज्या गावात आधी शेतकरी मंडळ असेल त्यांनी अर्ज करू नये.

डॉ.पी.पी.शेळके ,
प्रमुख आणि वरिष्ठ शास्त्रज्ञ ,
कृषी विज्ञान केंद्र , तोंडापूर.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *