Welcome to KVK Hingoli

Welcome to KVK Hingoli

Welcome to KVK Hingoli

Welcome to KVK Hingoli

Welcome to KVK Hingoli

 

संपर्क शेतकरी बनण्या साठी अर्ज ( २०१७-१८) साठी

अर्ज केलेल्या शेतक-यांची सभा घेण्यात येयील त्याची सूचना त्यांना मेसेज द्वारे आणि याच वेबसाईट वर देण्यात येयील. त्यांना ओळख पत्र देण्यात येयील तसेच कामाची पद्धत समजवून सांगण्या साठी प्रशिक्षण देण्यात येयील.

Contact Farmer Application

 

Verification

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *