Welcome to KVK Hingoli

Welcome to KVK Hingoli

Welcome to KVK Hingoli

Welcome to KVK Hingoli

Welcome to KVK Hingoli

 

स्टेप २: अभ्यास केंद्र फीस

महत्वाची सूचना :

लिंक सुरु झाली आहे………………

पेमेंट लिंक सुरु झाली असून रु. ३०७१ एकदाच भरावे.काही अडचणी आल्यास रोख भरून घेण्याची व्यवस्था केविके तोंडापूर येथे केली आहे. काही अडचणी आल्यास ९७६५३९०९७६ किंवा ७५८८१५३१९३ या क्रमांकावर संपर्क साधावा.

फीस भरल्यावर पावतीची एक प्रत केविके तोंडापूर येथे आणून द्यावी. (किंवा kvkhingoli@gmail.com या इमेल वर इमेल करावी.

 

यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ अभ्यास केंद्र फीस. ( गुणवत्ता यादीतून प्रवेश मिळाल्यावर भरावा)

 

Verification

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *