कृषी विज्ञान केंद्राचं रोपवाटिकेत शोभिवंत झाडांची मोठ्या प्रमाणावर विक्री सुरु आहे. आवश्यकता असल्यास संपर्क साधा. मो.क्र. ९७६५३९०९७६ Ornamental plants and fruit plants/ grafts are vaialable at KVK Nursery. Interested may please contact on 9765390976.Continue Reading